036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Gradske službe

Služba za društvene djelatnosti

Služba za financije i proračun

Služba za gospodarstvo i inspekcije

Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i braniteljsko invalidsku zaštitu

Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu

Služba za imovinsko – pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina