036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos

Na temelju članka 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Sl.novine F BiH“, broj 49/05) Gradonačelnik, objavljuje JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos I- NAMJEŠTENICI Radno mjesta: 1. Viši referent za operativno-tehničke...