036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje obveze plaćanja naknada dodjeljenog građevinskog zemljišta, uređenje, pogodnosti-rente, za skloništa, za komunalne priključke, a sa ciljem zadovoljavanja stambenih potreba branitelja i čl. obitelji

Ministarstvo za pitanja branitelja Hercegovačko-neretvanske županije izvješćuje zainteresirane branitelje i članove njihove obitelji da je dana 22.11.2022. godine na službenoj internet stranici www.mbhnz-k.ba i u dnevnom tisku objavilo Javni poziv za podnošenje...

Obavijest za nezaposlene rodilje

Obavijest o primjeni Zakon o materijalnoj potpori obiteljima s djecom (“Službene novine F BiH” broj:52/22) i ostvarenju prava na novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji, a radi porođaja i njege novorođenog djeteta Korisnik prava na na novčanu pomoć nezaposlenoj rodilji...