036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Osnovna škola Crnići: Obavijest o upisu u prvi razred

Iz Osnovne škole Crnići obavještavaju roditelje ili staratelje koji imaju djecu za upis u prvi razred za školsku godinu 2023./24. da osnovne podatke za upis; ime i prezime djeteta, ime roditelja/staratelja, datum rođenja i mjesto stanovanja dostave putem telefona...

Osnovna škola Stolac: Obavijest o upisu u prvi razred

Iz Osnovne škole Stolac obavještavaju roditelje/staratelje koji imaju djecu za upis u prvi razred za školsku 2023./2024.godinu da podatke neophodne za upis dostave osobno u školu ili putem telefona na broj 036/853-443 najkasnije do 24.ožujka 2023.godine. Potrebno je...

U subotu na Pješivcu tečaj rezidbe maslina

U subotu 25. ožujka u organizaciji tvrtki Berry fruit d.o.o iz Bihaća i Flora Nova d.o.o. iz Stoca, u Stocu na lokalitetu Pješivac održat će se tečaj rezidbe masline s naglaskom na praktični dio kojeg će održati dr. sc. Šime Marcelić asistent na Odjelu za ekologiju,...

O D L U K A o imenovanju povjerenstva za provedbu Javnog oglasa

GRAD STOLAC JAVNA USTANOVA „CENTAR ZA KULTURU I SPORT“ STOLAC Broj: 01/01-05/23 Stolac, 06.02.2023.g. Na temelju članka 9., a u svezi sa čl.11.-čl.13. i čl.15-čl.16. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNŽ-K („Službene novine HNŽ-a, broj:...