036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Obavijest Centra za socijalni rad Stolac

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA/KANTON GRAD STOLAC Centar za socijalni rad Stolac Banovinska bb- 88 360 Stolac Broj: 05-522-5/23-1 Stolac, 21.04.2023.g. O B A V I J E S T U povjerenstvo za provedbu Javnog oglasa Centra za socijalni rad...

Obavijest za pčelare

Obavijest svim proizvođačima koji se bave animalnom proizvodnjom – držanjem pčelinjih društava, koji su ažurirali svoje podatke u Registru poljoprivrednih gospodarstava (RPG) i Registru klijenata (RK) do 31.03.2023. godine. Pored općih uvjeta vezanih za RPG/RK...

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

Obavijest svim poljoprivrednim proizvođačima, koji su ažurirali svoje podatke u Registru poljoprivrednih gospodarstava (RPG) i Registru klijenata (RK) do 31.03.2023. godine. Prijavu za izlazak na teren na propisanom obrascu i presliku katastarskog plana po mjestu...