036 853 101

grad@stolac.gov.ba

U subotu na Pješivcu tečaj rezidbe maslina

U subotu 25. ožujka u organizaciji tvrtki Berry fruit d.o.o iz Bihaća i Flora Nova d.o.o. iz Stoca, u Stocu na lokalitetu Pješivac održat će se tečaj rezidbe masline s naglaskom na praktični dio kojeg će održati dr. sc. Šime Marcelić asistent na Odjelu za ekologiju,...

O D L U K A o imenovanju povjerenstva za provedbu Javnog oglasa

GRAD STOLAC JAVNA USTANOVA „CENTAR ZA KULTURU I SPORT“ STOLAC Broj: 01/01-05/23 Stolac, 06.02.2023.g. Na temelju članka 9., a u svezi sa čl.11.-čl.13. i čl.15-čl.16. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNŽ-K („Službene novine HNŽ-a, broj:...

GV: Vijećnici u četvrtak o Proračunu za 2023

VII. sjednica Gradskog vijeća grada Stoca održat će se 22.12.2022 godine (četvrtak) u prostorijama grada Stoca sa početkom u 11,00 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa VI. Sjednice Gradskog vijeća Stolac, 2. Odluka o...

U srijedu VI. sjednica GV Stolac

VI. sjednica Gradskog vijeća grada Stoca održat će se 14.12.2022 godine (srijeda) u prostorijama grada Stoca sa početkom u 9 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa V. Sjednice Gradskog vijeća Stolac, 2. Odluka o...