036 853 101

grad@stolac.gov.ba

O B J A V A o imenovanju povjerenstva za provedbu Javnog oglasa

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA/KANTON OPĆINA STOLAC Centar za socijalni rad Stolac   Broj: 05-103-9/22 Stolac, 15.03.2022.g.           Na temelju čl.9., a u svezi sa čl.11.-čl.13. i čl.15-čl.16. Uredbe o postupku...

XI. sjednica OV Stolac u četvrtak

XI. sjednica Općinskog vijeća Stolac održat će se dana 17. 03. 2022. godine (četvrtak)  u prostorijama općine Stolac sa početkom u 09.00 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa X. sjednice OV Stolac, 2. Odluka o...

U petak X. sjednica OV Stolac

X. sjednica Općinskog vijeća Stolac održat će se dana 18. 02. 2022. godine (petak)  u prostorijama općine Stolac sa početkom u 09.00 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa IX. Sjednice OV Stolac, 2. Odluka o visini...