Objavljen je 2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2020. godinu

Na temelju članka  29. Zakona o javnom pravobraniteljstvu HNŽ/K («Narodne novine HNŽ» broj 8/99, 3/04 i 11/08) i članka 33. Statuta općine Stolac («Sl. glasnik općine Stolac» broj: 01/98 i 01/02), Načelnik općine Stolac,  o b j a v lj u j e

Zbog situacije sa COVID-19 ove godine neće biti svečanog potpisivanja Ugovora o stipendiranju za akademsku 2019./20. godinu, stoga pozivamo studente dobitnike stipendija da svoje Ugovore dođu potpisati u zgradu općine Stolac, 01. i 02. listopada 2020. godine u vremenu od 10,00 – 12,00 sati.

Općina Stolac i Javna ustanova Radimlja sudjeluju u projektu Via Dinarica, započinju projekti „Otkrivanje tajne Boljuni“ i „Obnavljanje i adaptacija info centra za posjetitelje Plave staze Via Dinarice“.

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu umjetnost i kulturu EACEA odobrila je projekt Javne ustanove Radimlja pod nazivom "EUnity in diversity". Projekt je prvotno planiran u sklopu aktivnosti sajma Hercegovački plodovi Mediterana 2020., ali je zbog pandemije COVID-19 prolongiran, te se nadamo kako će se isti realizirati kroz sajam HPM 2021.

Na temelju članka 20. Statuta Centra za socijalni rad Stolac, broj : 05-288/16 od 20.05. 2016.g. , a u vezi sa člankom 6. Pravilnika o radu Centra za socijalni rad Stolac, broj : 05-541/16 od 19.7.2016.godine, čl. 33.Organizacije i sistematizacije radnih mjesta i zadataka javne ustanove Centar za socijalni rad stolac, broj : 05-542/16 od 19.7.2016.godine i Odluke o raspisivanju javnog oglasa broj : 05-566/20 od 16.09.2020.g. , ravnatelj Centra za socijalni rad Stolac, objavljuje

 

Načelnik općine Stolac, Stjepan Bošković razgovarao je danas s veleposlanicom Kathleen Kavalec, voditeljicom Misije OESS-a u BiH i Ioannisom Piliourisom šefom Ureda OESS-a u Mostaru.