Deminerska organizacija MAG (The Mines Advisory Group, Predstavništvo u BiH) završila je deminiranje terena na području naseljenog mjesta Hodovo u općini Stolac, koje je započelo nakon završetka deminiranja na zadatku MSP Rotimlja u ovoj općini. Tijekom 220 dana rada u Hodovu uz primjenu nove metode deminiranja Land release –  vraćanje površine kroz ciljane i sistematske istrage, tretirana je površina od 546.675 km².

Trenutno su u tijeku radovi obnove školske zgrade u Srednjoj školi u Stocu, gdje je Vlada HNŽ osigurala sredstva u iznosu 480 000,00  KM a preostali dio sufinancira općina Stolac. Škola je izgrađena 1973. godine i ovo je prvi veći građevinski zahvat na ovom objektu od tog vremena. Sredstva  su osigurana iz proračuna Hercegovačko - neretvanske županije čime se još jednom potvrđuje izvrsna dugogodišnja suradnja između Županije i Općine Stolac.

Općinsko vijeće Stolac usvojilo je na današnjoj  I. sjednici Proračun općine Stolac za 2021. godinu. Ukupni prihodi i primici Proračuna općine Stolac za 2021. godinu planiraju se u iznosu od  9 018 939, 00 KM  što je za  1,79%  manje u odnosu na  plan Proračuna 2020. godine.

I. sjednica Općinskog vijeća Stolac održati će se dana 22. 01. 2021. godine (petak)  u prostorijama općine Stolac sa početkom u 10, 00 sati.

 

Na temelju članka 51. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine HNŽ, broj:8/13) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na području općine Stolac („Službeni glasnik općine Stolac“, broj:2/20) Načelnik Općine Stolac dana 13.01.2021.godine, objavljuje

Nakon uspješno završene prve faze projekta Via Dinarica, uslijedio je i završetak druge faze projekta koji se odnosio na obnavljanje i adaptaciju info centra za posjetitelje plave staze Via Dinarice.

Obavještavaju se građani, udruženja građana, javna poduzeća i ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresirani subjekti da je otvorena Javna rasprava o Nacrtu proračuna općine Stolac za 2021. godinu. Nacrt proračuna općine Stolac za 2021. godinu dostupan je u PDF-formatu u kategoriji Dokumenti-Proračun Općine Stolac.