Nove naredbe i preporuke Federalnog stožera Civilne zaštite: