Federalni stožer Civilne zaštite donio je naredbu kojom se naređuje svim zdravstvenim ustanovama na području Federacije BiH da otvore telefonske linije za građane, koje moraju biti javno objavljene i dostupne 24 sata, u svrhu pružanja zdravstvenog savjetovanja i pshihosocijalne pomoći.  U općini Stolac istu možete dobiti u Domu zdravlja Stolac na broj telefona 063 842 820 i 036 853 313.