Kontakt info

Općina Stolac

Ulica kralja Tomislava b.b.

88360 Stolac BiH

Tel: 00387 36 853 101

Fax: 00387 36 853 229

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Login Form

Održana V. sjednica OV Stolac

U salonu općine Stolac danas je održana V. sjednica Općinskog vijeća Stolac. Na današnjoj sjednici vijećnici su nakon usvojenih izvoda iz zapisnika sa III. I IV. sjednice OV Stolac, usvojili Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna općine Stolac za 2017. godinu, te Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Stolac za razdoblje 01.01. – 30.06.2017. godine.


 

Na V. sjednici donesena je i Odluka o suglasnosti na imenovanje Ante Vujnovića za ravnatelja Javne ustanove za razvoj turizma i zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa „Radimlja“ Stolac.

Imajući u vidu da je započela nova školska godina kao i do sada općina Stolac nastavlja subvencionirati prijevoz svojih učenika tako je većinom glasova usvojena i Odluka o subvencioniranju troškova prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač općina Stolac.


Još su usvojene: Odluka o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih od zakupa, zamjene i koncesije poljoprivrednog  zemljišta u državnoj svojini na području općine Stolac, Odluka o objavljivanju Javnog natječaja za imenovanje Općinskog izbornog povjerenstva Stolac, Odluka o imenovanju Povjerenstva za natječaj i kriterije natječaja, Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na području općine Stolac koncesionaru „SMILJE I BILJE“ d.o.o. Sarajevo, te Odluka o prijenosu prava korištenja na nekretninama.