Kontakt info

Općina Stolac

Ulica kralja Tomislava b.b.

88360 Stolac BiH

Tel: 00387 36 853 101

Fax: 00387 36 853 229

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Login Form

Najava: V. sjednica Općinskog vijeća Stolac

V. sjednica Općinskog vijeća Stolac održati će se 07. rujna 2017. godine u prostorijama općine Stolac s početkom u 09,00 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 


 

1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa III. i IV. sjednice OV Stolac,

2. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna općine Stolac za 2017. godinu,

3. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Stolac za razdoblje 01.01. – 30.06.2017. godine,

4. Informacija o Dokumentu okvirnog proračuna općine Stolac za razdoblje 2018-2020 godine,

5. Odluka o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih od zakupa, zamjene i koncesije poljoprivrednog  zemljišta u državnoj svojini na području općine Stolac,

6. Odluka o suglasnosti na imenovanje ravnatelja Javne ustanove za razvoj turizma i zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa „Radimlja“ Stolac,

7. Odluka o objavljivanju Javnog natječaja za imenovanje Općinskog izbornog povjerenstva Stolac,

8. Odluka o imenovanju Povjerenstva za natječaj i kriterije natječaja,

9. Odluka o subvencioniranju troškova prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač općina Stolac,

10. Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na području općine Stolac koncesionaru „SMILJE I BILJE“ d.o.o. Sarajevo,

11. Odluka o prijenosu prava korištenja na nekretninama,

12. Zahtjevi građana,

13. Vijećnička pitanja,