Kontakt info

Općina Stolac

Ulica kralja Tomislava b.b.

88360 Stolac BiH

Tel: 00387 36 853 101

Fax: 00387 36 853 229

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Login Form

Objavljen natječaj za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje radi izgradnje fotonaponskih elektrana

 

Temeljem čl. 45 stavak 1. Zakona o građevinskom zemljištu FBIH («Sl. Novine FBIH» 25/03), članak 7. i 23. Odluke o uvjetima i načinu dodjele građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu («Sl. Glasnik općine Stolac» br.01/04,03/09,02/11,03/11), Odluke o visini prosječne konačne građevne cijene m² korisne stambene površine na području Općine Stolac («Sl. Glasnik općine Stolac» br.01/11),


Odluke o visini naknade za uređenje građevnog zemljišta (“Službeno glasilo općine Stolac”, broj:01/04, 03/11),Odluke o utvrđivanju zona građevnog zemljišta na području Općine Stolac („Službeno glasilo općine Stolac“, br.01/04, 02/11), Načelnik općine Stolac, dana 27.05.2011. god., o b j a v lj u j e

 

N A T J E Č A J

za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi građenja

I PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet Javnog natječaja je dodjela neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu, na korištenje a radi izgradnje poslovnih objekata označenih kao:

1. dio k.č. 20/1, K.O. Trijebanj (P= 6.224,00 m²) i dio k.č. 361/1, K.O. Hodovo (P=3.776,00 m²), ukupne površine 10.000,00 m².

Zona građevinskog zemljišta I (prva) ostalog.

Upisana u z.k. ul. br.3, K.O. Trijebanj i zk.ul.br.12, K.O. Hodovo, kao državno vlasništvo

Općine Stolac sa 1/1 dijela.

2. dio k.č. 1/1 (stari broj 991/1), K.O. Pješivac, ukupne površine 35.000,00 m²

Zona građevinskog zemljišta IV (četvrta) ostalog

Upisana u z.k. ul.br. 3, K.O. Pješivac kao državno vlasništvo Općine Stolac sa 1/1 dijela

3. dio k.č. 1/1 (stari broj 991/1), K.O. Pješivac, ukupne površine 6.000,00 m²

Zona građevinskog zemljišta IV (četvrta) ostalog

Upisana u z.k. ul.br. 3, K.O. Pješivac kao državno vlasništvo Općine Stolac sa 1/1 dijela

4. dio k.č. 1/1 (stari broj 991/1), K.O. Pješivac, ukupne površine 6.000,00 m²

Zona građevinskog zemljišta IV (četvrta) ostalog

Upisana u z.k. ul.br. 3, K.O. Pješivac kao državno vlasništvo Općine Stolac sa 1/1 dijela

5. dio k.č. 1/1 (stari broj 991/1), K.O. Pješivac, ukupne površine 6.000,00 m²

Zona građevinskog zemljišta IV (četvrta) ostalog

Upisana u z.k. ul.br. 3, K.O. Pješivac kao državno vlasništvo Općine Stolac sa 1/1 dijela

6. dio k.č. 1/1 (stari broj 991/1), K.O. Pješivac, ukupne površine 6.000,00 m²

Zona građevinskog zemljišta IV (četvrta) ostalog

Upisana u z.k. ul.br. 3, K.O. Pješivac kao državno vlasništvo Općine Stolac sa 1/1 dijela

7. dio k.č. 1/1 (stari broj 991/1), K.O. Pješivac, ukupne površine 6.000,00 m²

Zona građevinskog zemljišta IV (četvrta) ostalog

Upisana u z.k. ul.br. 3, K.O. Pješivac kao državno vlasništvo Općine Stolac sa 1/1 dijela

8. dio k.č. 1/1 (stari broj 991/1), K.O. Pješivac, ukupne površine 6.000,00 m²

Zona građevinskog zemljišta IV (četvrta) ostalog

Upisana u z.k. ul.br. 3, K.O. Pješivac kao državno vlasništvo Općine Stolac sa 1/1 dijela

9. dio k.č. 1/1 (stari broj 991/1), K.O. Pješivac, ukupne površine 6.000,00 m²

Zona građevinskog zemljišta IV (četvrta) ostalog

Upisana u z.k. ul.br. 3, K.O. Pješivac kao državno vlasništvo Općine Stolac sa 1/1 dijela

10. dio k.č. 1/1 (stari broj 991/1), K.O. Pješivac, ukupne površine 6.000,00 m²

Zona građevinskog zemljišta IV (četvrta) ostalog

Upisana u z.k. ul.br. 3, K.O. Pješivac kao državno vlasništvo Općine Stolac sa 1/1 dijela

11. dio k.č. 1/1 (stari broj 991/1), K.O. Pješivac, ukupne površine 6.000,00 m²

Zona građevinskog zemljišta IV (četvrta) ostalog

Upisana u z.k. ul.br. 3, K.O. Pješivac kao državno vlasništvo Općine Stolac sa 1/1 dijela

12. dio k.č. 1/1 (stari broj 991/1), K.O. Pješivac, ukupne površine 6.000,00 m²

Zona građevinskog zemljišta IV (četvrta) ostalog

Upisana u z.k. ul.br. 3, K.O. Pješivac kao državno vlasništvo Općine Stolac sa 1/1 dijela

13. dio k.č. 1/1 (stari broj 991/1), K.O. Pješivac, ukupne površine 6.000,00 m²

Zona građevinskog zemljišta IV (četvrta) ostalog

Upisana u z.k. ul.br. 3, K.O. Pješivac kao državno vlasništvo Općine Stolac sa 1/1 dijela

14. dio k.č. 1/1 (stari broj 991/1), K.O. Pješivac, ukupne površine 6.000,00 m²

Zona građevinskog zemljišta IV (četvrta) ostalog

Upisana u z.k. ul.br. 3, K.O. Pješivac kao državno vlasništvo Općine Stolac sa 1/1 dijela

15. dio k.č. 1/1 (stari broj 991/1), K.O. Pješivac, ukupne površine 6.000,00 m²

Zona građevinskog zemljišta IV (četvrta) ostalog

Upisana u z.k. ul.br. 3, K.O. Pješivac kao državno vlasništvo Općine Stolac sa 1/1 dijela

16. dio k.č. 1/1 (stari broj 991/1), K.O. Pješivac, ukupne površine 6.000,00 m²

Zona građevinskog zemljišta IV (četvrta) ostalog

Upisana u z.k. ul.br. 3, K.O. Pješivac kao državno vlasništvo Općine Stolac sa 1/1 dijela

17. dio k.č. 1/1 (stari broj 991/1), K.O. Pješivac, ukupne površine 40.000,00 m²

Zona građevinskog zemljišta IV (četvrta) ostalog

Upisana u z.k. ul.br. 3, K.O. Pješivac kao državno vlasništvo Općine Stolac sa 1/1 dijela

18..dio k.č.br. 693/3 i dio k.č.br. 374/1, sve K.O. Ošanjići, ukupne površine 6.264 m²

Zona građevinskog zemljišta: IV (četvrta) gradskog

Upisane u zk.ul.br. 389 K.O. Ošanjići, kao državno vlasništvo Općine Stolac

sa 1/1 dijela.

19. dio k.č.br. 464/1 K.O. Hrgud, površine 200 m²

Zona građevinskog zemljišta: III (treća) ostalog

Upisana u zk.ul.br. 2 K.O. Hrgud, kao državno vlasništvo Općine Stolac sa 1/1 dijela.

NAMJENA OBJEKATA: poslovna;

KARAKTER OBJEKATA: trajni;

II NAKNADA

2.1. Početna cijena naknade za dodjeljeno građevinsko zemljište iznosi:

· Za parcele označene kao dio k.č. 20/1 . K.O. Trijebanj i dio k.č. 361/1 K.O. Hodovo, ukupne površine 10.000,00 m² je 4 KM/m²

· Za parcelu označenu kao dio k.č. 1/1 (stari broj 991/1) K.O. Pješivac, površine 35.000,00 m² je 3KM/m²

· Za parcele označene kao dio k.č. 1/1 (stari broj 991/1) K.O. Pješivac, površine 6.000,00 m² od rednog broja 3 do 16 je 3KM/m²

· Za parcelu označenu kao dio k.č. 1/1 (stari broj 991/1) K.O. Pješivac, površine 40.000,00 m² je 3KM/m²

· Za parcele označene kao dio k.č.br. 693/3 i dio k.č.br.374/1, sve K.O. Ošanjići, ukupne površine 6.264 m² je 8 KM/m²

· Za parcelu označenu kao dio k.č.br. 464/1 K.O. Hrgud, površine 200 m² je

3 KM/m²

2.2. Cijena naknade za pogodnosti grđevinskog zemljišta (renta) iznosi:

· Za parcele označene kao k.č. 20/1 K.O. Trijebanj i dio k.č. 361/1 K.O.

Hodovo, ukupne površine 10.000,00 m² je 1,10 KM /m² korisne

površine objekta.

· Za parcelu označenu kao dio k.č. 1/1 (Stari broj 991/1) K.O. Pješivac,

ukupne površine 35.000.,00 m² je 1,10 KM/m² korisne površine

objekta.

· Za parcele označene kao dio k.č. 1/1 (Stari broj 991/1) K.O. Pješivac,

površine 6.000.,00 m² od rednog broja 3 do 16 je 1,10 KM/m² korisne

površine objekta.

· Za parcelu označenu kao dio k.č. 1/1 (Stari broj 991/1) K.O. Pješivac,

ukupne površine 40.000.,00 m² je 1,10 KM/m² korisne površine

objekta.

· Za parcele označene kao k.č.br. 693/3 i k.č.br.374/1, sve K.O. Ošanjići,

ukupne površine 6.264 m² je 33 KM/m² korisne površine objekta.

· Za parcelu označenu kao dio k.č.br. 464/1 K.O. Hrgud, površine 200 m² je

11 KM/m² korisne površine objekta.

2.3. Iznos naknada za uređenje građevinskog zemljišta utvrdit će se rješenjem

o urbanističkoj suglasnosti.

III PRAVO SUDJELOVANJA I SADRŽAJ PONUDE

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju ostvaruju sve fizičke i pravne osobe pod uvjetom da, prije podnošenja prijave za natječaj, izvrše uplatu depozita u iznosu 10% početne vrijednosti zemljišta za koje se prijavljuju. Depozit se uplaćuje na transakciski račun općine Stolac, broj: 3382702200018719 otvoren kod UniCredit Bank d.d. Mostar, Poslovnica Stolac, sa naznakom: „uplata depozita po javnom natječaju, broj: 01/1-422 /11“

IV PODNOŠENJE PRIJAVA

Obrazac prijave za sudjelovanje u natječaju zainteresirani kandidati mogu preuzeti u Službi graditeljstva, prostornog uređenja, zaštite okoliša i obnove Općine Stolac. Prijave uz dokaz o izvršenoj uplati predaju se na pisarni općine s naznakom, „Za Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za dodjelu građevinskog zemljišta u Stocu.

- Krajnji rok za podnošenje prijava je 13.06.2011. godine do 12,00 sati.

- Prijave se podnose neposredno na protokol općine Stolac.

- Prodaja zemljišta izvršit će se dana 13.06. 2011. godine, u 12,30 sati u salonu Općine Stolac, metodom usmenog javnog nadmetanja.

Natječaj će provesti Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za dodjelu građevinskog zemljišta u Općini Stolac, a urbanističko-tehnički uvjeti za navedene lokacije mogu se pogledati u Službi graditeljstva, prostornog uređenja, zaštite okoliša i obnove Općine Stolac. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Zaključak o rezultatima natječaja povjerenstvo će dostaviti svim sudionicima javnog natječaja u roku od 8 (osam) od dana zaključenja natječaja. Sudionici natječaja mogu u roku od 8 (osam) dana od dana prijema zaključka rezultatima javnog natječaja izjaviti prigovor Općinskom vijeću Stolac. Povjerenstvo dostavlja zaključak o rezultatu javnog natječaja sa prigovorima sudonika, Općinskom vijeću radi donošenja rješenja o dodjeli građevinskog zemljišta.

Općina Stolac ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom natječaju, te zadržava pravo da ovaj natječaj poništi bez obveze obrazlaganja i ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicinma natječaja.

 

Broj: 01/1-422/11

Datum: 27.05.2011. godine.

 

NAČELNIK OPĆINE

Stjepan Bošković, dipl. ing.