Kontakt info

Općina Stolac

Ulica kralja Tomislava b.b.

88360 Stolac BiH

Tel: 00387 36 853 101

Fax: 00387 36 853 229

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Login Form

Održana XVI. sjednica OV Stolac

Danas je u dvorani općine Stolac sa početkom u 11:00 sati održana XVI sjednica OV Stolac, na kojoj je između ostalog usvojena  Odluka o Izvršenju Proračunu općine Stolac za 2010. godinu, Odluka o uvjetima i visini naknade za postavljenje reklamnih predmeta na području općine Stolac i  Odluka o komunalnoj naknadi.

 

 

Sjednici je nazočilo 14 vijećnika OV Stolac, koji su nakon rasprave i prijedloga usvojili slijedeće Odluke, Rješenja i Zaključke:

 1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa XV sjednice OV Stolac
 2. Odluka o izvršenju proračuna općine Stolac za 2010. godinu
 3. Odluka o pokretanju aktivnosti za prelazak na riznično poslovanje
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju visine naknade za uređenje građevinskog zemljišta
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu dodjele građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu
 6. Odluka o uvjetima i visini naknade za postavljanje reklamnih predmeta na području općine Stolac
 7. Odlujka o komunalnoj naknadi
 8. Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
 9. Odluka o imenovanju Povjerenstva za prijem poslovnih objekata
 10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju Povjerenstva za žalbe
 11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za dodjelu građevinskog zemljišta u općini Stolac
 12. Rješenje o dodjeli zemljišta E HZHB za izgradnju trafo stanice
 13. Rješenje o dodjeli zemljišta E HZHB za izgradnju trafo stanice
 14. Zaključak o dodjeli zemljišta
 15. Zaključak
 16. Izvješće o radu OŠ Stolac
 17. Izvješće o radu OŠ Crnići
 18. Izvješće o radu I Osnovne škole Stolac
 19. Izvješće o radu Dječiji vrtić Stolac
 20. Izvješće o radu Komunalno poduzeće Stolac
 21. Izvješće o radu Centar za socijalni rad
 22. Izvješće o radu OJP
 23. Izvješće o radu DVD Stolac
 24. Izvješće o radu Crveni križ
 25. Zahtjevi građana
 26. Vijećnička pitanja