Kontakt info

Općina Stolac

Ulica kralja Tomislava b.b.

88360 Stolac BiH

Tel: 00387 36 853 101

Fax: 00387 36 853 229

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Login Form

Javni poziv za prijem volontera

Na temelju članka 33. Statuta općine Stolac(«Sl. glasnik općine Stolac» broj: 01/98 i 01/02) i članka 3. Odluke o odrađivanju volonterskog-vježbeničkog staža («Sl. glasnik općine Stolac» broj:02/11), Načelnik općine Stolac, raspisuje

 

 

 

JAVNI POZIV

za prijavljivanje zainteresiranih nezaposlenih osoba visoke i više stručne spreme za obavljanje volonterskog-vježbeničkog staža

I

Pozivaju se sve nezaposlene osobe visoke i više stručne spreme evidentirane kod Zavoda za zapošljavanje HNŽ – Podružnica Stolac a koje nemaju položen stručni ispit, da se prijave za osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa u općinu Stolac i javne ustanove kojima je osnivač općina Stolac, radi stjecanja uvjeta za polaganje stručnog ispita.

II

Pravo prijave imaju sve osobe VSS/VŠS bez radnog iskustva, pod uvjetom da imaju prebivalište na području općine Stolac, da su evidentirane kod Zavoda za zapošljavanje HNŽ – Podružnica Stolac i da prihvaćaju uvjete volontiranja i mjesto gdje budu raspoređeni.

Uz prijavu na ovaj Javni poziv kandidati trebaju dostaviti:

- Presliku CIPS-ove osobne iskaznice

- dokaz o završenoj VSS/VŠS-diploma ili uvjerenje o diplomiranju,

- uvjerenje Zavoda za zapošljavanje HNŽ – Podružnica Stolac o evidenciji nezaposlenih osoba sa podatkom o datumu prijavljivanja nakon stjecanja VSS/VŠS,

- potpisana izjava o prihvaćanju uvjeta volontiranja i mjesta odnosno ustanove u koju bude raspoređen za obavljane volonterskog rada.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na Javni poziv moraju biti originalni ili ovjerene kopije.

III

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog poziva na oglasnoj ploči općine Stolac. Prijave na Javni poziv podnose se na posebnom obrascu, koji se može preuzeti u pisarnici Općine Stolac, Ul. Kralja Tomislava b.b. Stolac. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti putem pošte ili predajom u pisarnicu Općine Stolac, Ul. Kralja Tomislava b.b. Stolac sa naznakom - Povjerenstvo za utvrđivanje liste kandidata za obavljanje volonterskog-vježbeničkog staža, Ul. Kralja Tomislava b.b. Stolac.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje. Sve dodatne informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti u zgradi Općine i na tel. 036/853-101.

 

Broj: 01/1-156/11

Datum, 07.03. 2011. godine.

 

NAČELNIK OPĆINE

Stjepan Bošković, dipl. ing.