Kontakt info

Općina Stolac

Ulica kralja Tomislava b.b.

88360 Stolac BiH

Tel: 00387 36 853 101

Fax: 00387 36 853 229

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Login Form

Održana XV. sjednica OV Stolac

Danas je u dvorani općine Stolac održana XV sjednica OV Stolac, na kojoj je između ostalog usvojena Odluka o Proračunu općine Stolac za 2011. godinu i Odluka o provođenju Regulacijskog plana gospodarsko-poslovne zone Hodovo.

 

 

Sjednici su nazočili svi vijećnici u OV Stolac, koji su nakon rasprave i prijedloga usvojili slijedeće Odluke, Rješenja i Zaključke:

 

 1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa prethodne sjednice
 2. Proračun općine Stolac za 2011. godinu
 3. Odluka o usvajanju Proračuna općine Stolac za 2011. godinu
 4. Odluka o izvršenju Proračuna općine Stolac za 2011. godinu
 5. Odluka o visini naknade za istaknutu tvrtku
 6. Odluka o donošenju i provođenju Regulacijskog plana gospodarsko-poslovne zone Hodovo
 7. Odluka o utvrđivanju visine naknade za uređenje zemljišta u granicama Regulacijskog plana gospodarsko-poslovne zone Hodovo
 8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju zona građevinskog zemljišta na području općine Stolac
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu dodjele građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu
 10. Odluka o naknadi za korištenje javnih površina
 11. Odluka o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Stolac u akademskoj 2011/2012 godini
 12. Odluka o odrađivanju volonterskog-vježbeničkog staža
 13. Odluka o provođenju postupka izrade LEAP-a
 14. Odluka o usvajanju Akcionog plana socijalnog uključivanja u sustav socijalne/dječije zaštite u odnosu na oblast vodosnabdijevanja u općini Stolac
 15. Zahtjevi građana
 16. Vijećnička pitanja