OIP Stolac - Odluka o određivanju lokacija biračkih mjesta za provedbu općih izbora 07.10.2018.godine

Temeljem članka 5. stavak (2) Naputka o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta, a u vezi sa člankom 5.1 stavak (1) i (3) Izbornog zakona BiH Općinsko izborno povjerenstvo - komisija Stolac, na sjednici održanoj 24.09.2018. godine donosi:

 

O D L U K U o određivanju lokacija biračkih mjesta za provedbu općih izbora 07.10.2018.godine

 

1. Lokacije biračkih mjesta za provedbu općih izbora 07.10.2018.godine:

176A 001 Burmazi Lovački dom Burmazi - Pušišta b.b.

176A 002  Kruševo Osnovna škola Kruševo - Kruševo b.b.

176A 003 Podgrad 1 Dječji vrtić Stolac - Humska b.b.

176A 004 Stolac 1A Osnovna škola Stolac - K. Domagoja b.b.

176A 005 Gorica 1 J.U. Radimlja - Radimlja b.b.

176A 006 Rivine 1 Osnovna škola Rivine - Rivine b.b.

176A 007 Bobanovo Dom Bobanovo - Bobanovo b.b.

176A 008 Aladinići Z. Z. Crnići - Aladinići b.b

176A 009 Prenj Osnovna škola Prenj - Prenj b.b

176A 010 Hodovo 1 Osnovna škola Hodovo - Hodovo b.b.

176A 011 Vidovo polje Privatni objekt Z. Vujnović V. Polje b.b

176A 012 Stolac 2 Vatrogasni dom Stolac - Hrvatskih branitelja b.b

176A 013 Stolac 3 Osnovna škola Stolac - K. Domagoja b.b.

176A 014 Rivine 2 Osnovna škola Rivine - Rivine b.b.

176A 015 Podgrad 2 Dječiji vrtić Stolac - Humska b.b.

176A 016 Gorica 2 Osnovna škola Masline - Masline b.b.

176A 017 Crnići Osnovna škola Crnići - Crnići b.b.

176A 018 Stolac 1B Osnovna škola Stolac - K. Domagoja b.b.

176A 019 Hodovo 2 Osnovna škola Hodovo - Hodovo b.b.

176ANNN NNN Srednja škola Stolac

 

 

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Predsjednik OIP/OIK Stolac:

Miroslav Marić, dipl.iur