Kontakt info

Općina Stolac

Ulica kralja Tomislava b.b.

88360 Stolac BiH

Tel: 00387 36 853 101

Fax: 00387 36 853 229

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Login Form

R J E Š E N J E o imenovanju biračkih odbora u izbornoj jedinici 176A Stolac (redovita biračka mjesta i biračko mjesto 176A-NNN) za opće izbore na dan 07.10.2018. godine

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija

Općina Stolac

Općinsko izborno povjerenstvo-komisija Stolac

 

Broj: 18/2018

Datum : 06. 09. 2018.godine

 

Temeljem čl.2.19. Izbornog zakona BiH (Sl.glasnik BiH,br.23/01,7/02, 9/02,20/02,25/02, 4/04, 20/04,25/05, 52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,32/07,33/08,37/08 i 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) i odredaba Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora broj:05-1-02-2-436-1/18 od 19. 04.2018. godine, po provedenom žrijebu političkih subjekata, dodjeli pozicija političkim subjektima temeljem žrijeba, i prijavama kandidata u biračke odbore od političkih subjekata za izbornu jedinicu 176A Stolac, Općinsko izborno povjerenstvo-komisija Stolac dana 06. 09. 2018. godine, d o  n o s  i:

R J E Š E N J E

o imenovanju biračkih odbora u izbornoj jedinici 176A Stolac

(redovita biračka mjesta i  biračko mjesto 176A-NNN)

za opće izbore na dan 07.10.2018. godine

I-          U biračke odbore izborne jedinice 176A Stolac, za opće izbore na dan 07.10.2018. godine, imenuju se osobe po biračkim mjestima, ispred političkih subjekata i OIP-OIK Stolac, kako slijedi :


176A 001-Burmazi------------------Lovački dom Burmazi :

1.Ispred SAVEZ ZA NOVU POLITIKU 01706:

-   ANEL PERVAN,  član, spol : M

-   OIP-OIK STOLAC – SADIN TICA,   zamjenik člana,  spol : M

2. Ispred NSRZB 00502:

-   ADIS HAMZIĆ,   predsjednik, spol : M

-   OIP-OIK STOLAC – MIRZA OBRADOVIĆ,   zamjenik predsjednika,  spol : M

3. Ispred MASLAĆ VIDOJE 02360 :

-   ZDRAVKO PREVIŠIĆ,   član, spol : M

-   DRAŽEN VUJNOVIĆ,   zamjenik člana,  spol : M


176A 002-Kruševo------------------Osnovna škola Kruševo :

1. Ispred HDZBIH, HSS, HKDU, HSP-HNS, HSP DR AS, HDUBIH, HSS SR: 02382

-   MARIO RAGUŽ,   član, spol : M

-   IVICA RAGUŽ,   zamjenik člana,  spol : M

2. Ispred HRVATSKA NEZAVISNA LISTA 01703

-   BOŽO PULJIĆ ,   član, spol : M

-   ANTE PERIĆ,   zamjenik člana,  spol :M

3. Ispred MIRSAD HADŽIKADIĆ – PLATFORMA ZA PROGRES 02320

-   HABIBA HODŽIĆ,   predsjednik, spol : Ž

-   OIP-OIK STOLAC – ADNAN GERIN,   zamjenik predsjednika,  spol : M


176A 003-Podgrad 1------------------Dječji  vrtić Stolac :

1. Ispred  HDZBIH 00027:

-   ANĐELO BOŠKOVIĆ,   član, spol : M

-   MATEA PERIĆ,   zamjenik člana,  spol : Ž

2. Ispred KOMUNISTIČKA PARTIJA 01276:

-   ALEN FESTIĆ,   član, spol : M

-   AMEL OBRADOVIĆ,   zamjenik člana, spol : M

3. Ispred LDS ZA BOLJITAK 02402

-   ADMIR DIZDAR,   predsjednik, spol : M

-   OIP-OIK STOLAC - ELDIN ZELE,   zamjenik predsjednika,  spol : M

4. Ispred NAŠA STRANKA 00877

-   ANEL ŠATOR,   član, spol : M

-   OIP-OIK STOLAC – RAGIB SMAILHODŽIĆ,   zamjenik člana,  spol : M

5. Ispred BOSS – BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ 00036

-   JASMIN MORIĆ,   član, spol : M

-   INDIRA GRUZLING,   zamjenik člana,  spol : Ž


176A 004-Stolac 1 A------------------ Osnovna škola Stolac :

1.  Ispred SBB – FAHRUDIN RADONČIĆ 01182

-   DŽEMIL PEZO,   član, spol : M

-   MUHAMED MARTINOVIĆ,   zamjenik člana,  spol : M

2. Ispred DINO MARIĆ 02354

-   SEJO OBRADOVIĆ,   član, spol : M

-   TAIBA DIZDAREVIĆ,   zamjenik člana,  spol : Ž

3. Ispred HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 – HDZ1990

-   DARIO ŠUTALO,   predsjednik, spol : M

-   MARKO RAGUŽ,   zamjenik predsjednika,  spol : M

4. Ispred SMS – SAVEZ MLADIH SNAGA 02325

-   MUHAREM BUZALJKO,   član, spol : M

-   AZER PECO,   zamjenik člana,  spol : M

5. Ispred PRVA STRANKA 01699

-   ARVIN HARAČIĆ,   član, spol : M

-   HARUN PIRIĆ,   zamjenik člana,  spol : M


176A 005-Gorica 1------------------ Radimlja bb :

1. Ispred NEZAVISNI BLOK 02314

-   ALEN OBRADOVIĆ,   član, spol : M

-   HARISA MARTINOVIĆ,   zamjenik člana,  spol : Ž

2. Ispred A-SDA ZA EVROPSKU BOSNU I HEREGOVINU – ZAJEDNO 02374

-   EDIN VUK,   član, spol : M

-   OIP-OIK STOLAC – MUHAREM MEDAR,   zamjenik člana,  spol : M

3. Ispred GLIBIĆ VELIMIR 02361

-   IVANKO MASLAĆ,   predsjednik, spol : M

-   RENATA KNEŽEVIĆ,   zamjenik predsjednika,  spol : Ž

4. Ispred SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE 00090

-   ADIS RAZIĆ,   član, spol : M

-   AMINA VUK,   zamjenik člana,  spol : Ž

5. Ispred  SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD

-   ANITA ŠUTALO,   član, spol : Ž

-   ANĐELKO ŠUTALO,   zamjenik člana,  spol : M


176A 006-Rivine 1------------------ Osnovna škola Rivine :

1. Ispred HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HDZ 1990, HS, HKDU, HRAST, HSPBIH 02396

-   STANKO MARIĆ,   predsjednik, spol : M

-   MIHAEL RAGUŽ,   zamjenik predsjednika,  spol : M

2. Ispred HRVATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA 01705

-   DRAGO RAGUŽ,   član, spol : M

-   MARKO BOŠKOVIĆ,   zamjenik člana,  spol : M

3. Ispred NAROD I PRAVDA 02317

-   DINKO BILAL,   član, spol : M

-   TARIK ĐULIĆ,   zamjenik člana,  spol : M

4. Ispred DEMOKRATSKA FRONTA 01698

-   OIP-OIK STOLAC – MARKO PERIĆ,   član, spol : M

-   OIP-OIK STOLAC – BOŽENA PERIĆ,   zamjenik člana,  spol : Ž

5. Ispred LIJEVO KRILO 02327

-   INEL HODŽIĆ,   predsjednik, spol : M

-   HALIL HAJDAROVIĆ,   zamjenik predsjednika,  spol : M


176A 007-Bobanovo------------------ Dom Bobanovo :

1.  Ispred SDP – SOCIJALDEMOKRATSKAPARTIJA BOSNE I HEREGOVINE 00008

-   AJDIN ŠETKA,   član, spol : M

-   NEDIM DERVIŠI,zamjenik člana,  spol : M

2. Ispred GRAĐANSKI SAVEZ 02072

-   SANJA DRAGANIĆ,   član, spol : Ž

-   OMER ŠETKA,   zamjenik člana,  spol : M

3. Ispred HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HDZ1990, HSPBIH, HNL 02393

-   KRISTIJAN KNEŽEVIĆ,   predsjednik, spol : M

-   DAMIR BOŠKOVIĆ,   zamjenik predsjednika,  spol : M

4. Ispred NARODNI DEMOKRATSKI POKRET 01718

-   ANITA KEVO,   član, spol : Ž

-   IVAN AKRAPOVIĆ,   zamjenik člana,  spol : M

5. Ispred SAVEZ ZA STARI GRAD 01971

-   MUAMER SELIMIĆ,   član, spol : M

-   OIP-OIK STOLAC – VINKO MARIĆ,   zamjenik člana,  spol : M


176A 008-Aladinići------------------ Zemljoradnička zadruga  Crnići :

1. Ispred PERIĆ ŽELJKO 02355

-   MARINKO RAGUŽ,   predsjednik, spol : M

-   MIROSLAV KRMEK,   zamjenik predsjednika,  spol : M

2. Ispred SRPSKA LISTA 02368

-   ROBERT BOŠKOVIĆ,   član, spol : M

-   VINKO LOPIN,   zamjenik člana,  spol : M

3. Ispred STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU 00004

-   AZER HODŽIĆ,   član, spol : M

-   MUHAREM  LJEVIĆ,   zamjenik člana,  spol : M

4. Ispred  BPS – SEFER HALILOVIĆ 00001

-   ALMEDINA GUTOŠIĆ,   član, spol : Ž

-   ADIS BILAL,   zamjenik člana,  spol : M

5. Ispred NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA 02328

-   MARIO ŠUTALO,  član, spol : M

-   IVAN RAGUŽ,   zamjenik člana,  spol : M


176A 009-Prenj------------------ Osnovna škola Prenj:

1. Ispred LIBERALNA STRANKA LS BIH 01728

-   RUSMIRKA ČERKEZ,   član, spol : Ž

-   ENIS HODŽIĆ,   zamjenik člana,  spol : M

2. Ispred SAVEZ ZA NOVU POLITIKU 01706

-   ELDIN VUJINOVIĆ,   predsjednik, spol : M

-   FEHIM ŽUJO,   zamjenik predsjednika,  spol : M

3. Ispred NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK 00502

-   ALEM HAJDAROVIĆ,   član, spol : M

-   OIP-OIK STOLAC – MIRKO MATIĆ,   zamjenik člana,  spol : M

4. Ispred MASLAĆ VIDOJE 02360

-   VJEKOSLAV PAŽIN,   član, spol : M

-   IVICA MATIĆ,   zamjenik člana,  spol : M

5. Ispred HDZBIH, HSS, HKDU, HSP-HNS, HSP DR AS, HDUBIH, HSS SR 02382

-   ANTONELA MARČINKO,   član, spol : Ž

-   IVAN MARČINKO,   zamjenik člana,  spol : M


176A 010-Hodovo 1------------------ Osnovna škola Hodovo:

1.  Ispred HRVATSKA NEZAVISNA LISTA 01703

-   MARIJA PAVLOVIĆ,   član, spol : Ž

-   ANA PERIĆ,   zamjenik član,  spol : Ž

2. Ispred HDZBIH 00027

-   MARKO PERIĆ,   član, spol : M

-   MAGDALENA PERIĆ,   zamjenik člana,  spol : Ž

3. Ispred MIRSAD HADŽIKADIĆ – PLATFORMA ZA PROGRES 02320

-   OIP-OIK STOLAC – MARINKO MIŠKOVIĆ,   predsjednik, spol : M

-   OIP-OIK STOLAC LUCA ALEKSIĆ,   zamjenik predsjednika,  spol : Ž

4. Ispred KOMUNISTIČKA PARTIJA 01276

-   MEMIJA BOŠKAILO,   član, spol : M

-   ALEN BOŠKAILO,   zamjenik člana,  spol : Ž

5. Ispred NAŠA STRANKA 00877

-   ANTO MIJATOVIĆ,   član, spol : M

-   OIP-OIK STOLAC – ADNAN TABAKOVIĆ,   zamjenik člana,  spol : M


176A011-Vidovo polje------------------ Vidovo polje bb:

1. Ispred BOSS – BOSANSKA STRANKA  - MIRNES AJANOVIĆ 00036

-   DANIJAL BAJRAMOVIĆ,   član, spol : M

-   OIP-OIK STOLAC - DENIS PIRIJA,   zamjenik člana,  spol : M

2. Ispred SBB – FAHRUDIN RADONČIĆ 01182

-   KERIM RATKUŠIĆ,   član, spol : M

-   OIP-OIK STOLAC – EMIR RUDIĆ,   zamjenik člana,  spol : M

3. Ispred  MARIĆ DINO 02354

-   MEHO FRENJO,   član, spol : M

-   OIP-OIK STOLAC – SENA ZEĆO,   zamjenik člana,  spol : M

4. Ispred HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 – HDZ1990 00769

-   ANTE BILOŠ,   član, spol : M

-   ANTONELA MATIĆ,   zamjenik člana,  spol : Ž

5. Ispred SMS – SAVEZ MLADIH SNAGA 02325

-   OIP-OIK STOLAC –ANTE VUJNOVIĆ,   predsjednik, spol : M

-   OIP-OIK STOLAC – BRANKA PULJIĆ,   zamjenik predsjednika,  spol : M


176A 012-Stolac 2------------------ Vatrogasni dom Stolac:

1. Ispred PRVASTRANKA  01699

-   MINA ČOKLJAT,   član, spol : Ž

-   ASIM KOHNIĆ,   zamjenik člana,  spol : M

2. Ispred NEZAVISNI BLOK 02314

-   DENIS ŠARIĆ,   član, spol : M

-   EMINA ĐULIĆ,   zamjenik člana,  spol : Ž

3. Ispred GLIBIĆ VELIMIR 02361

-   SLAĐAN MARIĆ,   član, spol : M

-   ANTONIO PAPAC,   zamjenik člana,  spol : M

4. Ispred SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

-   HARIS ISAKOVIĆ,   predsjednik, spol : M

-   BELKISA FESTIĆ,   zamjenik predsjednika,  spol : Ž

5. Ispred SAVEZ NEZAVISNIH SOIJALDEMOKRATA - SNSD

-   MILE KRMEK,   član, spol : Ž

-   NENAD ŠEŠLIJA,   zamjenik člana,  spol : M


176A 013-Stolac 3------------------ Osnovna škola  Stolac:

1. Ispred HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HDZ 1990, HS, HKDU, HRAST, HSPBIH 02396

-   MARIO ŠUTALO,   član, spol : M

-   MARIJA RAIČ,   zamjenik člana,  spol : Ž

2.  Ispred HRVATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA 01705

-   IVAN PAPAC,   predsjednik, spol : M

-   LUCIJA RADIĆ,   zamjenik predsjednika,  spol : Ž

3. Ispred NAROD I PRAVDA 02317

-   ALMEDIN BEŠO,   član, spol : M

-   ANEL PREMILOVAC,   zamjenik člana,  spol : M

4. Ispred Ajla DEMOKRATSKA FRONTA 01698

-   OIP-OIK STOLAC – DAVOR PAŽIN,   član, spol : M

-   OIP-OIK STOLAC – DAMIR RAJIČ,   zamjenik člana,  spol : M

5. Ispred LIJEVO KRILO 02327

-   ALDIN KRGO,   član, spol : M

-   TARIK DIZDAREVIĆ,   zamjenik člana,  spol : M


176A 014-Rivine 2------------------ Osnovna škola  Rivine:

1. Ispred SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA 00008

-   MAJDA BILAL,   član, spol : Ž

-   ADMIR HAMZIĆ,   zamjenik člana,  spol : M

2. Ispred  GRAĐANSKI SAVEZ 02072

-   ENIS DŽEMILA,   član, spol : M

-   MEDIN SELIMIĆ,  zamjenik člana,  spol : M

3. Ispred NARODNI DEMOKRATSKI POKRET 01718

-   BOŽIDAR GOLUŽA,   predsjednik, spol : M

-   MIRKO BOŠKOVIĆ,   zamjenik predsjednika,  spol : M

4. Ispred SAVEZ ZA STARI GRAD 01971

-   AJLA KAPLAN,   član, spol : Ž

-   ALMINA TERKO,   zamjenik člana,  spol : Ž

5. Ispred  PERIĆ ŽELJKO 02355

-   VINKO BOŠKOVIĆ,   član, spol : M

-   DAMIR GOLUŽA,   zamjenik člana, spol : M


176A 015-Podgrad  2------------------ Humska bb:

1. Ispred SRPSKA LISTA 02368

-   NIKOLA VUJNOVIĆ,   predsjednik, spol : M

-   GORAN ŠAKOTA,   zamjenik predsjednika,  spol : M

2. Ispred STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU 00004

-   EDO MILJANOVIĆ,  član, spol : M

-   AMAR HUMAČKIĆ,   zamjenik člana,  spol : M

3. Ispred BPS – SEFER HALILOVIĆ 00001

-   AMEL GUTOŠIĆ,   član, spol : M

-   AMELA GUTOŠIĆ,   zamjenik člana,  spol : Ž

4. Ispred NEZAVISNA BOSANSKO-HERCEGOVAČKA LISTA 02328

-   BOJAN RAJIČ,   član, spol : M

-   TANJA PULJIĆ,   zamjenik člana,  spol : Ž

5. Ispred LIBERALNA STRANKA LS BIH 01728

-   IBRAHIM RATKUŠIĆ,   član, spol : M

-   AZER KOSO,   zamjenik člana,  spol : M


176A 016-Gorica  2------------------ Radimlja bb:

1. Ispred SAVEZ ZA NOVU POLITIKU 01706

-   NEDIM HAJDAROVIĆ,   član, spol : M

-   JASMER MEDAR,   zamjenik člana,  spol : M

2. Ispred NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK 00502

-   ELVIN SERDAR,   član, spol : M

-   OIP-OIK STOLAC – NERMIN BALJIĆ,   zamjenik člana,  spol : Ž

3.  Ispred MASLAĆ VIDOJE 02360

-   MILENKO ŠUTALO,   predsjednik, spol : M

-   MILENA BABIĆ,   zamjenik predsjednika,  spol : Ž

4. Ispred HDZBIH, HSS, HKDU, HSP-HNS, HSP DR AS, HDUBIH, HSS SR 02382

-   IVICA BABIĆ,   predsjednik, spol : M

-   LJILJANA PERIĆ,   zamjenik predsjednika,  spol : Ž

5. Ispred HRVATSKA NEZAVISNA LISTA 01703

-   MARKO KUKRIKA,   član, spol : M

-   MARIJETA RAIČ,   zamjenik člana,  spol : Ž


176A 017-Crnići ------------------ Osnovna škola Crnići:

1. Ispred  HDZBIH- -HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 00027

-   TOMISLAV PRKAČIN,   član, spol : M

-   JURE PROLETA,   zamjenik člana,  spol : M

2. Ispred MIRSAD HADŽIKADIĆ 02320

-   DŽENITA PEHILJ,   član, spol : Ž

-   OIP-OIK STOLAC – DRAGAN ŠIMUNOVIĆ,   zamjenik člana,  spol : M

3. Ispred KOMUNISTIČKA PARTIJA 01276

-   AMEL TABAKOVIĆ,   član, spol : M

-   MIRZO HASIĆ,   zamjenik člana,  spol : M

4.Ispred LDS – ZA BOLJITAK 02402

-   OIP-OIK STOLAC – BORIS MORO,   predsjednik, spol : M

-   OIP-OIK STOLAC – DOMINIK JURKOVIĆ,   zamjenik predsjednika,  spol : M

5. Ispred NAŠA STRANKA00877

-   SAMIR MARIĆ,   član, spol : M

-   OIP-OIK STOLAC – ĆAMIL ŠETKA,   zamjenik člana,  spol : M


176A 018-Stolac1 B------------------ Osnovna škola Stolac :

1. Ispred BOSS – BOSANSKA STRANKA – MIRNES AJANOVIĆ 00036

-   ENISA BUZALJKO,   član, spol : Ž

-   ADEL DOKARA,   zamjenik člana,  spol : M

2. Ispred SBB – FAHRUDIN RADONČIĆ 01182

-   SALKO VUKIČEVIĆ,   član, spol : M

-   NERMIN ZUKIĆ,  zamjenik člana,  spol : M

3. Ispred MARIĆ DINO 02354

-   HALIL MULAĆ,   predsjednik, spol : M

-   NERMIN FRENJO,   zamjenik predsjednika,  spol : M

4. Ispred HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 - HDZ1990

-   BORIS RAGUŽ,   član, spol : M

-   SLAVEN PRCE,   zamjenik člana,  spol : M

5. Ispred SMS – SAVEZ MLADIH SNAGA 02325

-   EDIN EMINOVIĆ,   član, spol : M

-   LEJLA TIKVEŠA,   zamjenik člana,  spol : Ž


176A 019-Hodovo 2------------------ Osnovna škola Hodovo:

1. Ispred PRVA STRANKA 01699

-   HARUN KOHNIĆ,   član, spol : M

-   ADMIR ELEZOVIĆ,   zamjenik člana,  spol : M

2. Ispred NEZAVISNI BLOK 02314

-   VAHIDA MARTINOVIĆ,   predsjednik, spol : Ž

-   JASMINA ŠEMŠIĆ,   zamjenik predsjednika,  spol : Ž

3. Ispred A-SDA ZA EVROPSKU BOSNU I HERCEGOVINU - ZAJEDNO

-   JASMINKO MAKITAN,   član, spol : M

-   OIP-OIK STOLAC, - ROBERT GOLUŽA  zamjenik člana,  spol : M

4.  Ispred GLIBIĆ VELIMIR 02361

-   GORDANA KUZMAN,   član, spol : Ž

-   FILIP KUZMAN,   zamjenik člana,  spol : M

5. Ispred  SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE 00090

-   ELDINA ŠEMŠIĆ,   član, spol : Ž

-   SELMA BOŠKAILO,   zamjenik člana,  spol : Ž


176A - NNN------------------Srednja škola Stolac :

Ispred SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD 00515

-   MILOŠ MIHIĆ,   član, spol : M

-   SLAVIŠA MIHIĆ,   zamjenik člana,  spol : M

2. Ispred HRVATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA 01705

-   IVANA MATIĆ,   član, spol : Ž

-   MARIO MARIJANOVIĆ,   zamjenik predsjednika,  spol : Ž

3. Ispred NAROD I PRAVDA 02317

-   NADIJA FRENJO,   predsjednik, spol : Ž

-   ALI MAHMUTĆEHAJIĆ,   zamjenik predsjednika,  spol : M


II-        Imenovani ispred OIP-OIK Stolac u dispozitivu rješenja, imenovani su ispred izbornog povjerenstva iz razloga što politički subjekat kome su te pozicije pripale, nije dostavio prijedlog kandidata na iste pozicije.

III-       Svi naprijed imenovani po ovom rješenju, dužni su se odazvati na obuku i testiranje, koje će organizirati OIP-OIK Stolac. Oni kandidati koji ne budu prisustvovali obuci ili ne polože test – biti će razriješeni dužnosti u biračkim odborima, a na njihovo mjesto će se imenovati kandidati iz evidencija OIP-OIK Stolac.

IV-        Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, biti će dostavljeno svim političkim subjektima ovjerenima opće izbore u izbornoj jedinici 176A Stolac.

-Obrazloženje-

Imenovanje po ovom Rješenju je izvršeno temeljem rezultata žrijeba, dodjeli pozicija političkim subjektima po biračkim mjestima na općim izborima 07. 10. 2018. godine, pozivu OIP-OIK Stolac za dostavu kandidata za imenovanje u biračke odbore, te prijedloga političkih subjekata za dodjeljene pozicije.

U ostavljenom roku od 7 dana (zaključno sa 15. 08. 2018. godine), politički subjekti iz dispozitiva ove odluke, su dostavili  imena kandidata OIP/OIK Stolac.

Dispozitivom ovoga rješenja naznačeni su svi politički subjekti po pozicijama koje su im dodjeljene u izbornoj jedinici 176A Stolac, sa pripadajućim imenima svojih kandidata i njihovom spolnom strukturom.

Ne prihvaćaju se (odbijaju/odbacuju se) prijedlozi za imenovanje kandidata političkih subjekata, koje su ti politički subjekti dobili po rezultatima žrijeba i dodjele pozicija u biračkim odborima u izbornoj jedinici 176AStolac, uz razlog neprihvaćanja prijedloga kandidatura, kako slijedi:

1. Političkog subjekta DEMOKRATSKA FRONTA 01698 na biračko mjesto 176A006 Rivine 1 za kandidate Samir Koso i Amer Žugor i biračko mjesto 176A013 Stolac 3 Mehmed Kapić i Nail Žugor iz razloga što je dostavio svoj prijedlog kandidata izvan ostavljenog roka od 7 dana, a zaključno sa 15. 08. 2018. Godine. Ovaj prijedlog kandidata dostavljen je 16. 08. 2018. godine u 14. 30 sati.

2. Političkog subjekta NARODNI DEMOKRATSKI POKRET - 01718, na biračko mjesto 176A 007 Bobanovo, za kandidate: Asim Balavac i Almis Razić i na biračko mjesto 176A014-Rivine 2: Emina Hajdarović i Arman Kaplan, iz razloga što je isti politički subjekt naknadno istoga dana 15.08.2018.g. u propisanom roku, na iste pozicije predložio urednim prijavama druge kandidate (prihvaćene u točki I.ovoga rješenja), što se cijeni izmjenom zahtjeva po čl. 128.st.1. ZUP-a FBiH u smislu izjašnjenja dostavljača o predmetnim prijemima u OIP-OIK Stolac.

3. Političkog subjekta NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK 00502, na biračko mjesto 176A001 Burmazi Maja Dervoz i Adnan Gerin; biračko mjesto 176A009 Eldin Turajlić i Almir Žarkušić  i biračko mjesto 176A016 Esad Razić i Nada Alajbegović iz razloga što je isti politički subjekt predhodno istoga dana 15.08.2018.g. u propisanom roku, na iste pozicije predložio urednim prijavama druge kandidate (prihvaćene u točki I.ovoga rješenja). Uvidom u naknadno dostavljene prijave jasno je utvrđeno da potpis ovlaštene osobe ne odgovara niti jednome od deponiranih potpisa ovleštenih osoba ovog političkog subjekta.

4. Političkog subjekta LDS – ZA BOLJITAK 02402 na biračko mjesto 176A017 Crnići, Sanel Zukić jer je provjerom utvrđeno da je adresa prebivališta ovog kandidata na području izborne jedinice Grad Mostar - izborna jedinica gradskog područja 3 152A.

5. Usvojen je se zahtjev političkog subjekta MIRSAD HADŽIKADIĆ - PLATFORMA ZA PROGRES – 02320 za odustajanjem od imenovanja na biračko mjesto 176A017 Crnići, Suad Pejak i 176A010 Hodovo, Senad Martinović. OIP/OIK Stolac je zaprimio u ostavljenome roku uredne obrasce za ove kandidate. Naknadnim urednim zahtjevom ovog političkog subjekta zatraženo je da se ovi kandidati ne imenuju.

Na temelju svega naprijed izloženog riješeno je kao u dispozitivu rješenja.

Pravna pouka : Na ovo Rješenje, može se uložiti prigovor Općinskom izbornom povjerenstvu Stolac u roku od 24 sata od zaprimanja rješenja, na protokol OIP-OIK Stolac, Kralja Tomislava bb ili na fax: + 387 36-819-042.

Dostavljeno:

1. Političkim subjektima u izborne jedinice 176A Stolac, za opće izbore na dan 07. 10. 2018. godine

2. CIK/SIP-Sarajevo

3. Pismohranu OIP/OIK Stolac

Predsjednik OIP/OIK Stolac

Miroslav Marić