Kontakt info

Općina Stolac

Ulica kralja Tomislava b.b.

88360 Stolac BiH

Tel: 00387 36 853 101

Fax: 00387 36 853 229

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Login Form

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Stolac u akademskoj 2017./2018. godini

Na temelju članka 33. Statuta općine Stolac («Sl. glasnik općine Stolac» broj: 01/98 i 01/02) i Odluke o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Stolac u akademskoj 2017./2018. godini («Sl. glasnik općine Stolac» broj: 01/18), Načelnik općine Stolac, raspisuje:


 

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Stolac
u akademskoj 2017./2018. godini

I

Raspisuje se javni natječaj za dodjelu stipendija iz proračuna Općine Stolac, studentima visokoškolskih ustanova (u daljem tekstu: studenti), koji ispunjavaju uvjete utvrđene Kriterijima i Javnim natječajem.

Stipendija se dodjeljuje za akademsku 2017./2018. godinu.

II

Pravo prijave na natječaj za dodjelu stipendije Općine Stolac imaju redoviti studenti s područja općine Stolac, izuzev studenata prve godine i apsolvenata koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
- da su državljani Bosne i Hercegovine
- da imaju prebivalište na području općine Stolac
- da su u statusu redovitog studenta
- da nisu obnavljali godinu studija
- da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit.

Stipendija se ne može dodijeliti za dva ili više studenata iz istog obiteljskog kućanstva.

III

Iznos stipendije, broj korisnika stipendije i Rješenje o dodjeli stipendija donosi Načelnik, na prijedlog Povjerenstva za utvrđivanje liste za dodjelu stipendija.
Lista za dodjelu stipendija utvrđuje se u skladu s kriterijima utvrđenim
Odlukom o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Stolac u akademskoj 2017./2018. godini.

IV

Prijave na natječaj za dodjelu stipendija podnose se isključivo na posebnom obrascu koji se može preuzeti na web stranici općine Stolac: www.stolac.gov.ba ili na pisarnici općine Stolac, Ul. Kralja Tomislava b.b. Stolac.

V

Uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendije studenti su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

1. Presliku CIPS-ove osobne iskaznice;

2. Potvrdu o statusu redovitog studenta i godini studija;

3. Potvrda da nije obnavljao godinu studija ili drugi odgovarajući dokaz;

4. Potvrdu Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ da ne primaju stipendiju navedenog Ministarstva;

5. Izjavu da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit;

6. Presliku prve stranice indeksa;

7. Dokaze o  otežanim uvjetima života:

-       dokaz o poginulim, umrlim ili nestalim roditeljima  (uvjerenje nadležnog  tijela ili smrtni list),

-       rješenje o utvrđivanju invalidnosti za studenta podnositelja prijave,

-       rješenje o utvrđivanju invalidnosti za roditelje,

-       potvrdu o redovnom školovanju za studente čija su  braća i sestre na  redovitom školovanju.

8. Dokaz o postignutim rezultatima u učenju:

-      potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodnih godina studija.

VI

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog natječaja na oglasnoj ploči općine Stolac.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti putem pošte ili predajom u pisarnicu Općine Stolac, Ul. kralja Tomislava b.b. Stolac sa naznakom  - Povjerenstvo za utvrđivanje liste za dodjelu stipendija u akademskoj 2017./2018. godini, Ul. kralja Tomislava b.b. Stolac.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

VII

Sve informacije u vezi natječaja mogu se dobiti u zgradi Općine i na tel. 036/853-101.


NAČELNIK OPĆINE

Stjepan Bošković, dipl. ing

 

Broj; 01/1-602/18

Datum: 26.04.2018. godine