Kontakt info

Općina Stolac

Ulica kralja Tomislava b.b.

88360 Stolac BiH

Tel: 00387 36 853 101

Fax: 00387 36 853 229

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Login Form

Obavijest o isplati novčanih sredstava podnositeljima prijava za nastale štete na poljoprivrednim kulturama

Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća obavještava sve oštećene fizičke osobe koje su prijavile štetu na poljoprivrednim kulturama nastalu od niskih temperatura koje su zabilježene u razdoblju od 19. do 22. travnja da će Općina Stolac vršiti isplatu novčanih sredstava podnositeljima prijava. Novčana sredstva će se doznačiti na žiro-račun podnositelja. Podnositelji zahtijeva dužni su dostaviti broj žiro-računa Općinskoj službi za proračun i financije ili u službu za gospodarstvo i inspekcijske poslove, ured broj 9., sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj:036 819 040.

 

Na osnovu članka 184. stavak 1. točka 6. Zakona o zaštiti i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine F BiH”, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), Odluke o usvajanju izvješća Povjerenstva za procjenu šteta nastalih uslijed proglašenja stanja prirodne nepogode na području općine Stolac prouzročene mrazom, slanom i niskim temperaturama na području općine Stolac ( „Sl. glasnik općine Stolac“ broj: 03/17) i članka 17. statuta općine Stolac ( „Sl. glasnik općine Stolac“ broj: 1/98 i 1/02) Općinsko Vijeće Stolac, na sjednici održanoj dana 09.02.2018. godine, d o n o s i


O D L U K U


o utrošku financijskih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći za ublažavanje posljedica šteta nastalih uslijed proglašenja stanja prirodne nepogode na području općine Stolac prouzročene mrazom, slanom i niskim temperaturama u 2017. godini


Članak 1.

Ovom Odlukom odobrava se utrošak finacijskih sredstava za ublažavanje posljedica šteta nastalih uslijed proglašenja stanja prirodne nepogode na području općine Stolac prouzročene mrazom, slanom i niskim temperaturama u 2017. godini u ukupnom iznosu od 148.000,00 KM.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke odobravaju se kao novčana pomoć oštećenicima koji su pretrpjeli štetu uslijed proglašenja stanja prirodne nepogode na području općine Stolac prouzročene mrazom, slanom i niskim temperaturama u 2017. godini.

Visina novčane pomoći oštećenicima utvrđuje se u iznosu od 3,995% od iznosa procijenjene štete utvrđene u Odluci o usvajanju izvješća Povjerenstva za procjenu šteta nastalih uslijed proglašenja stanja prirodne nepogode na području općine Stolac prouzročene mrazom, slanom i niskim temperaturama u 2017. godini.

Članak 3.

Isplata novčane pomoći iz članka 1. ove Odluke izvršit će se oštećenicima, kako slijedi:

 

R. Br.

Ime i prezime

Iznos štete (KM)

Iznos novčane pomoći (KM)

1.

Frano Raguž

4.574,00

182,70

2.

Martin Šimunović

85.612,00

3.420,20

3.

Anđa Šimunović

100.866,00

4.029,60

4.

Mirko Prce

17.920,00

715,90

5.

Šćepan Perić

88.292,00

3.527,30

6.

Nikola Perić

16.560,00

661,60

7.

Stanko Obradović

25.124,00

1.003,70

8.

Mirko Šimunović

6.150,00

245,70

9.

Antonija Bošković

15.188,00

606,80

10

Božo Perić

30.894,00

1.234,20

11.

Šimun Perić

12.720,00

508,20

12.

Niko Marić

6.678,00

266,80

13.

Marinko Bošković

49.824,00

1.990,50

14.

Nikola Bošković

9.459,00

377,90

15.

Damir Serdarević

1.050,00

41,90

16.

Edin Serdarević

10.253,00

409,60

17.

Miro Moro

70.931,00

2.833,70

18.

Ante Perutina

6.360,00

254,10

19.

Blaško Bošković

22.044,00

880,60

20.

Lazar Prce

56.794,00

2.268,90

21.

Miro Perić

14.560,00

581,70

22.

Dragan Šimunović

5.632,00

225,00

23.

Spasoje Obradović

1.536,00

61,40

24.

Andrija Prce

11.432,00

456,70

25.

Mujo Filandra

30.686,00

1.225,90

26.

Slavko Perutina

52.676,00

2.104,40

27.

Ševko Filandra

15.104,00

603,40

28.

Ilija Papac

11.500,00

459,40

29.

Andrija Moro

23.668,00

945,50

30.

Veronika Moro

23.973,00

957,70

31.

Mirko Basarić

59.017,00

2.357,70

32.

Mirko Kulaš

14.293,00

571,00

33.

Zvonko Kulaš

6.634,00

265,00

34.

Šaćir Filandra

23.754,00

949,00

35.

Remza Filandra

16.170,00

645,00

36.

Omer Filandra

25.310,00

1.011,10

37.

Vinko Perutina

13.776,00

550,30

38.

Olga Martinović

5.676,00

226,70

39.

Zdravko Gadžić

3.637,00

145,30

40.

Blaško Ljoljić

6.828,00

272,80

41.

Mijo Antunović

5.522,00

220,60

42.

Zdravko Marić

45.840,00

1.831,30

43.

Ibrahim Soldin

51.813,00

2.069,90

44.

Elvir Soldin

18.565,00

741,70

45.

Mirsad Razić

3.852,00

153,90

46.

Esad Razić

2.834,00

113,20

47.

Ivan Perić

1.950,00

77,90

48.

Džemal Tabaković

9.444,00

377,30

49.

Mevlida Obradović

4.473,00

178,70

50.

Haris Baljić

3.864,00

154,40

51.

Edin Baljić

3.024,00

120,80

52.

Amel Obradović

6.750,00

269,70

53.

Ahmet Obradović

6.264,00

250,20

54.

Rasim Obradović

4.278,00

170,90

55.

Senad Obradović

1.512,00

60,40

56.

Ismet Obradović

2.268,00

90,60

57.

Semir Obradović

1.512,00

60,40

58.

Adel Obradović

3.360,00

134,20

59.

Halil Obradović

4.363,00

174,30

60.

Drago Čoko

2.940,00

117,40

61.

Ahmed Obradović

2.352,00

94,00

62.

Aziz Obradović

13.080,00

522,50

63.

Željko Krešić

1.176,00

47,00

64.

Grgo Perić

89.774,00

3.586,50

65.

Dragan Ružić

7.445,00

297,40

66.

Božo Radić

10.507,00

419,70

67.

Josip Radić

10.127,80

404,60

68.

Selvedin Obradović

1.008,00

40,30

69.

Mujo Obradović

5.880,00

234,90

70.

Edin Razić

25.702,25

1.026,80

71.

Ramo Obradović

3.225,00

128,80

72.

Omer Baljić

9.240,00

369,10

73.

Marinko Papac

5.596,80

223,60

74.

Nikola Matić

420,00

16,80

75.

Duško Mihić

10.146,00

405,30

76.

Vina Zadro

88.896,00

3.551,40

77.

Nikola Stanković

31.420,00

1.255,20

78.

Ante Marjanović

3.480,00

139,00

79.

Hrvoje Marjanović

4.770,00

190,60

80.

Draženko Pažin

7.950,00

317,60

81.

Ahmo Idriz

3.264,00

130,40

82.

Pero Proleta

3.686,00

147,20

83.

Zijad Boškailo

8.472,00

338,40

84.

Marko Mišić

11.650,44

465,40

85.

Radojka Šotra

4.512,00

180,20

86.

Željko Šakota

1.008,00

40,30

87.

Dobrislav Pudar

2.952,00

117,90

88.

Boro Pudar

924,00

36,90

89.

Mirko Pažin

8.139,20

325,20

90.

Srećko Marjanović

13.440,48

536,90

91.

Ivan Puljić

15.321,60

612,10

92.

Vinko Pažin

10.623,60

424,40

93.

Ivica Pavlović

2.385,00

95,30

94.

Đulsa Meškić

11.646,60

465,30

95.

Meho Alićušić

31.676,80

1.265,50

96.

Mirsad Morić

19.920,00

795,80

97.

Đuro Puljić

11.558,80

461,80

98.

Niko Pavlović

2.563,37

102,40

99.

Anđelko Pavlović

11.868,00

474,10

100.

Marko Kuzman

4.619,40

184,50

101.

Dragan Kuzman

15.941,20

636,80

102.

Božo Pavlović

21.222,40

847,80

103.

Amel Behram

10.749,60

429,40

104.

Božo Kuzman

27.299,40

1.090,60

105.

Đuro Kuzman

5.196,64

207,60

106.

Mladen Vučina

2.100,00

83,90

107.

Božo Goluža

10.874,00

434,40

108.

Dano Goluža

4.931,00

197,00

109.

Branko Raguž

10.798,00

431,40

110.

Mile Raguž

16.128,00

644,30

111.

Željko Perić

1.920,00

76,70

112.

Mladenko Perić

1.536,00

61,40

113.

Stojan Raguž

4.938,00

197,30

114.

Drago Lubina

1.492,00

59,60

115.

Ibro Hajdarović

3.855,00

154,00

116.

Atif Hajdarović

7.146,00

285,50

117.

Esad Hajdarović

1.240,00

49,50

118.

Boško Raguž

450,00

18,00

119.

Marko Goluža

23.681,00

946,00

120.

Omer Hamzić

3.704,00

148,00

121.

Vahid Hamzić

38.160,00

1.524,50

122.

Ahmo Hamzić

6.904,00

275,80

123.

Marko Lubina

9.523,00

380,40

124.

Džemila Đono

5.719,00

228,50

125.

Azer Terko

2.263,00

90,40

126.

Ljuban Milanović

2.765,00

110,50

127.

Rasim Hamzić

13.922,000

556,20

128.

Ivan Salmanić

1.843,00

73,60

129.

Mustafa Tabaković

9.175,00

366,50

130.

Asim Hajdarović

2.100,00

83,90

131.

Šćepo Štironja

13.312,00

531,80

132.

Amer Đulić

13.256,00

529,60

133.

Musair Đulić

2.074,00

82,80

134.

Mile Prkačin

4.708,00

188,10

135.

Vide Prkačin

3.174,00

126,80

136.

Marko Prkačin

1.848,00

73,80

137.

Murat Kaplan

10.670,00

426,30

138.

Ivan Prkačin

3.277,00

130,90

139.

Nijaz Kaplan

5.617,00

224,40

140.

Medin Kaplan

9.461,00

378,00

141.

Ćamil Kaplan

6.675,00

266,70

142.

Hamzo Kaplan

10.875,00

434,40

143.

Veselko Raguž

13.513,00

539,80

144.

Ljubo Bošković

9.490,00

379,10

145.

Drago Proleta

9.200,00

367,50

146.

Elvedin Hamzić

5.370,00

214,50

147.

Niko Pavlović

11.034,00

440,80

148.

Miro Proleta

25.488,00

1.018,20

149.

Ivan Goluža

1.362,00

55,40

150.

Janko Perić

3.044,00

121,60

151.

Ismet Kaplan

7.377,00

294,70

152.

Janja Lopin

11.472,00

458,30

153.

Mato Dragičević

33.600,00

1.342,30

154.

Marko Bošković

5.542,00

221,40

155.

Damir Bošković

3.072,00

122,70

156.

Mujo Balavac

14.720,00

588,10

157.

Marijan Kraljević

1.229,00

50,10

158.

Tomislav Bošković

3.044,00

121,60

159.

Vide Bošković

10.904,00

435,60

160.

Božo Šutalo

2.536,00

101,30

161.

Mario Šutalo

4.897,00

195,60

162.

Dragan Bošković

6.725,00

268,70

163.

Davor Prce

1.142,00

46,60

164.

Marko Marković

9.994,00

399,30

165.

Mato Krmek

9.393,00

375,20

166.

Almir Balavac

9.368,00

374,20

167.

Ševko Balavac

3.780,00

151,00

168.

Jasna Balavac

4.212,00

168,30

169.

Senad Balavac

6.248,00

250,60

170.

Nazif Balavac

10.866,00

434,10

171.

Ibrahim Džemila

33.469,00

1.337,10

172.

Omer Džemila

840,00

34,50

173.

Nuhan Džemila

3.660,00

146,20

174.

Dževad Džemila

9.154,00

365,70

175.

Mladen Lopin

12.910,00

515,70

176.

Milica Raguž

4.488,00

179,30

177.

Dragutin Bošković

6.718,00

268,40

178.

Mile Bošković

14.401,00

575,30

179.

Stanko Šutalo

12.214,00

487,90

180.

Hajrudina Turajlić

12.159,00

485,70

181.

Slaven Pavlović

6.233,00

250,00

182.

Slavko Jerinić

4.644,00

185,50

183.

Anica Pavlović

31.300,00

1.250,40

184.

Ilija Pažin

119.156,00

4.760,30

185.

Mehmed Kapić

13.497,00

539,20

186.

Senad Žujo

2.666,00

106,50

187.

Ante Šutalo

25.400,00

1.014,70

188.

Tomislav Marčinko

6.589,00

263,20

189.

Ćazim Burić

8.218,00

328,30

190.

Đuro Prce

12.442,00

497,00

191.

Antun Pavlović

73.735,00

2.945,70

192.

Nikola Pavlović

8.704,00

347,70

193.

Zdravko Perić

968,00

39,70

194.

Ivan Obradović

20.056,00

801,20

195.

Almir Žarkušić

5.896,00

235,50

196.

Miho Katić

2.166,00

86,50

197.

Draženko Raguž

22.620,00

903,70

198.

Mile Raguž

18.024,00

720,00

199.

Miladin Puhalo

10.610,00

423,90

200.

Željko Palameta

60.755,00

2.427,20

201.

Pero Pažin

21.299,00

850,90

202.

Ivica Palameta

30.920,00

1.235,20

203.

Marinko Palameta

21.499,00

858,90

204.

Zdenka Palameta

20.736,00

828,40

205.

Hakija Omanić

30.840,00

1.232,00

206.

Abid Omanić

65.092,00

2.600,40

207.

Mustafa Omanić

19.025,00

760,00

208.

Danica Pažin

26.856,00

1.072,90

209.

Stanko Palameta

39.518,00

1.578,70

210.

Nikola Palameta

23.549,00

940,80

211.

Jozo Palameta

33.164,00

1.324,90

212.

Mirko Palameta

25.200,00

1.006,70

213.

Pero Kulaš

1.536,00

62,40

214.

Huso Tabaković

13.664,00

545,90

215.

Meho Tabaković

10.536,00

420,90

216.

Šaćir Tabaković

10.368,00

414,20

217.

Damjan Papac

19.849,00

793,00

218.

Ilija Parutina

17.318,00

691,80

219.

Ivan Perutina

6.941,00

277,30

220.

Božo Šimunović

23.267,00

929,50

221.

Milenko Prkačin

2.053,00

83,00

222.

Slavko Prkačin

9.718,00

388,20

223.

Davor Jurković

4.704,00

187,90

224.

Stojan Bošković

36.075,00

1.441,20

225.

Jozo Bošković

1.363,00

55,40

226.

Željko Stanković

17.649,00

705,10

227.

Stanko Stanković

15.438,00

616,70

228.

Đuro Stanković

35.340,00

1.411,80

229.

Emina Pirić

3.978,00

158,90

230.

Džemal Pirić

3.689,00

147,40

231.

Mirsad Pirić

2.816,00

112,50

232.

Slavko Papac

4.608,00

184,10

233.

Šaha Šetka

34.720,00

1.387,10

234.

Mensud Opijač

19.977,00

798,10

235.

Mara Bošković

5.702,00

227,80

236.

Drago Stanković

26.463,00

1.057,20

237.

Slavko Kulaš

10.952,00

437,50

238.

Marijo Bošković

29.757,00

1.188,80

239.

Ljubo Stanković

5.234,00

209,10

240.

Šimun Bošković

19.254,00

769,20

241.

Ivan Prkačin

4.424,00

176,70

242.

Nikola Bošković

2.990,00

119,40

243.

Dragica Bošković

9.580,00

382,70

244.

Ante Bošković

5.530,00

220,90

245.

Tomislav Kulaš

16.293,00

650,90

246.

Pero Jurković

14.880,00

594,50

247.

Mato Perić

4.549,00

181,70

248.

Mara Proleta

36.714,00

1.466,70

249.

Omer Humačkić

1.457,00

58,20

250.

Grgo Maslać

2.527,00

101,00

 

Članak 4.

Zadužuju se Služba za finacije i proračun da novčana sredstva iz članka 3. ove Odluke doznači na tekuće račune oštećenika.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku općine Stolac.“