Kontakt info

Općina Stolac

Ulica kralja Tomislava b.b.

88360 Stolac BiH

Tel: 00387 36 853 101

Fax: 00387 36 853 229

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Login Form

Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima sa područja općine Stolac

Na temelju članka 33. Statuta općine Stolac(«Sl. glasnik općine Stolac» broj: 01/98 i 01/02) i Odluke o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima sa područja općine Stolac u akademskoj 2011/2012 godini («Sl. glasnik općine Stolac» broj:01/12), Načelnik općine Stolac, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima sa područja općine Stolac
u akademskoj 2011/2012 godini

 

I

Raspisuje se javni natječaj za dodjelu stipendija iz proračuna Općine Stolac, studentima visokoškolskih ustanova (u daljem tekstu: studenti), koji ispunjavaju uvjete utvrđene Kriterijima i Javnim natječajem.

Stipendija se dodjeljuje za akademsku 2011/2012 godinu u bespovratnom iznosu od 400,00 KM.

II

Pravo prijave na natječaj za dodjelu stipendije Općine Stolac imaju redoviti studenti s područja općine Stolac, izuzev studenata prve godine i apsolvenata koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
- da su državljani Bosne i Hercegovine
- da imaju prebivalište na području općine Stolac
- da su u statusu redovitog studenta
- da nisu ponavljali godinu studija
- da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit.

Stipendija se ne može dodijeliti za dva ili više studenata iz istog obiteljskog kućanstva.

III

Listu stipendista i Rješenje o dodjeli stipendija donosi Načelnik, na prijedlog Povjerenstva za utvrđivanje liste za dodjelu stipendija.
Lista za dodjelu stipendija utvrđuje se u skladu s kriterijima utvrđenim
Odlukom o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima sa područja općine Stolac u akademskoj 2011/2012 godini.

IV

Prijave na natječaj za dodjelu stipendija podnose se isključivo na posebnom obrascu koji se može preuzeti na web stranici Općine Stolac: www.stolac.gov.ba ili na pisarnici Općine Stolac, Ul. kralja Tomislava b.b. Stolac

V

Uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendije studenti su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

1. Presliku CIPS-ove osobne iskaznice;

2. Potvrdu o statusu redovitog studenta i godini studija;

3. Potvrda da nije obnavljao godinu studija ili drugi odgovarajući dokaz;

4. Izjavu da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit;

5. Presliku prve stranice indeksa;

6. Dokaze o  otežanim uvjetima života:

-       dokaz o poginulim, umrlim ili nestalim roditeljima  (uvjerenje nadležnog  tijela ili smrtni list),

-       rješenje o utvrđivanju invalidnosti za studenta podnositelja prijave

- rješenje o utvrđivanju invalidnosti za roditelje,

-       potvrdu o redovnom školovanju za studente čija su  braća i sestre na  redovitom školovanju

7. Dokaz o postignutim rezultatima u učenju:

-      potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodnih godina studija.

VI

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog natječaja na oglasnoj ploči Općine Stolac.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti putem pošte ili predajom u pisarnicu Općine Stolac, Ul. kralja Tomislava b.b. Stolac sa naznakom - Povjerenstvo za utvrđivanje liste za dodjelu stipendija u akademskoj 2011/2012 godini, Ul. kralja Tomislava b.b. Stolac.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

VII

Sve dodatne informacije u vezi natječaja mogu se dobiti u zgradi Općine i na tel. 036/853-101.


NAČELNIK OPĆINE

Stjepan Bošković, dipl. ing

Broj;01/1-_____/12

Datum; 18.04.2012.godine

 

 

Prijavni obrazac za dodjelu stupendija se nalazi u kategoriji Dokumenti-Ostali dokumenti.